Produktkontrollsysteme

Bandkontrollwaagen

Kombi Waage/Metalldetektor IMC-300
Kombi Waage/Metalldetektor IMC-300
Waage IXL+Arm Rejector
Waage IXL+Arm Rejector
Waage IXL-230+Air jet
Waage IXL-230+Air jet
Waage IXL-230S
Waage IXL-230S

Metalldetektoren

Metalldetektor IMD-I
Metalldetektor IMD-I
Metalldetektor IMD-I-M
Metalldetektor IMD-I-M
Metalldetektor IMD-I-P
Metalldetektor IMD-I-P
Rohrleitungs-Metalldetektor IMD-L
Rohrleitungs-Metalldetektor IMD-L

NG Ausschleusungen

Flap rejector
Flap rejector
Flap
Flap
Flap-Rejector
Flap-Rejector
Framegathering
Framegathering
Partial Belt Rejector
Partial Belt Rejector
Ausschleusung 2-Wege Pusher
Ausschleusung 2-Wege Pusher

XRay

Berührungsfreier Produktscanner 4080P
Berührungsfreier Produktscanner 4080P
Big Screen+XRay TXR-F
Big Screen+XRay TXR-F
Dual-Beam 2080BDX Schema
Dual-Beam 2080BDX Schema
Dual-Beam 2080BDX
Dual-Beam 2080BDX
Rohrleitungsdetektion 2480Pi
Rohrleitungsdetektion 2480Pi
XRay Bulk
XRay Bulk
XRay Modelle TXR
XRay Modelle TXR